Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO
 
Địa chỉ: 70 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT:       (024) 3377 5588 
Email: infor@hasco.com.vn
 
Need information projects, to share business opportunities, news updates...
Immediately contact us

liên hệ dưới

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO

70 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024 3377 5588

infor@hasco.com.vn

footer left

@ hascogroup.com.vn. All rights reserved .Thiết kế bởi VINNO

facebook footer