Organizational chart

  Sơ đồ bộ máy quản lý và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại & Dịch vụ Hà Nội (HASCO) như sau:

 

sơ đồ tổ chức

makup lĩnh vực hoạt động: 
makup giới thiệu chung: 
10/12/15
Need information projects, to share business opportunities, news updates...
Immediately contact us

liên hệ dưới

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO

70 Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. HN

024 3377 5588

infor@hasco.com.vn

footer left

@ hascogroup.com.vn. All rights reserved .Thiết kế bởi VINNO

facebook footer