Bất động sản

Bạn đang ở đây

Vị trí: Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên
Diện tích khu đất: 3,2 ha
Vị trí: huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Diện tích khu đất: 3 ha
Vị trí: Phố Hải Thượng Lãn Ông, P. Hiến Nam, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Diện tích khu đất: 39.3 ha
Vị trí: Trung tâm xã Cửa Cạn, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Diện tích khu đất: 17530000 m2
Vị trí:
Diện tích khu đất:
Vị trí:
Diện tích khu đất:
Vị trí:
Diện tích khu đất:
Vị trí: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Diện tích khu đất:
Vị trí:
Diện tích khu đất:
Vị trí:
Diện tích khu đất:
Vị trí:
Diện tích khu đất: