Đầu tư góp vốn

Bạn đang ở đây

Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp luôn là một trong những lĩnh vực kinh doanh tạo ra sự phát triển bền vững và dài hạn cho HASCO Group.

Với đội ngũ chuyên gia giầu kinh nghiệm HASCO Group luôn là một trong nhưng doanh nghiệp tiên phong và đầu tư tài chính hiệu quả. HASCO Group thường xuyên tham gia đầu tư hiệu quả trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán…. Bên cạnh đó HASCO Group cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư cho khách hàng muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư trên thị trường tài chính.

Thị trường tài chính Việt Nam vẫn là một thị trường "Nóng" với nhiều cơ hội đầu tư kỳ vọng. Nền kinh tế của một quốc gia đang trong giai đoạn tăng trưởng luôn có những cơn sóng trên thị trường vốn, thị trường tài chính, lãi xuất trong nền kinh tế đang duy trì mở mức cao, thậm trí ở các nước có lãi xuất tiền gửi cao hàng đầu thế giới. Thị trường chứng khoán còn non trẻ trong một nền kinh tế luôn có những nhóm ngành, nhưng doanh nghiệp kinh doanh với mức lãi xuất rất cao, phát triển nhanh, chính bởi vậy mà các dòng tiền "Ngoại" cũng luôn chảy về thị trường chứng khoán Việt nam. Nền tảng kiến thức tốt, quan hệ thị trường rộng lớn và khả năng nhạy bén trong thị trường tài chính, trong thời gian qua HASCO Group đã kinh doanh rất thành công trong thị trường tài chính Việt Nam.

Những doanh nghiệp mà HASCO Group có chủ trương đầu tư tài chính, góp vốn là những doanh nghiệp thỏa mãn những điều kiện sau đây:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh có kỳ vọng, phù hợp với chiến lược phát triển của Hasco.

- Doanh nghiệp cần bổ sung các nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Doanh nghiệp có đủ điều kiện và nền tảng để tái cơ cấu.

- Doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất, nâng cao quy mô.

- Doanh nghiệp có khả năng phát triển những lĩnh vực kinh doanh mới nhiều kỳ vọng.

   

Trong thời gian qua HASCO Group thực hiện chiến lược tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp đầu ngành, có thương hiệu lớn hoặc kinh doanh có hiệu quả trên thị trường. Những doanh nghiệp mà HASCO Group tham gia đầu tư góp vốn có thể kể đến như: STB, PVX, VCG, Dệt mùa đông…..