Bạn đang ở đây

Ngô hạt

Tên dự án: 
Ngô hạt

Ở Việt Nam, ngô là cây lương thực quan trọng thứ hai sau cây lúa và là cây màu quan trọng nhất được trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, đa dạng về mùa vụ gieo trồng và hệ thống canh tác. Cây ngô không chỉ cung cấp lương thực cho người, vật nuôi mà còn là cây trồng xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn. Sản xuất ngô cả nước qua các năm không ngừng tăng về diện tích, năng suất, sản lượng: năm 2001 tổng diện tích ngô là 730.000 ha, đến năm 2005 đã tăng trên 1 triệu ha; năm 2010, diện tích ngô cả nước 1126,9 nghìn ha, năng suất 40,9 tạ/ha, sản lượng trên 4,6 triệu tấn.

Những năm qua nhà nước cũng đã hết sức quan tâm đầu tư cho việc nghiên cứu phát triển ngô. Khoa học ngày một phát triển thì chất lượng ngô cũng ngày càng nâng cao và thích ứng với môi trường.

Công ty CP Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Hà Nộithu mua và kinh doanh Ngô hạt trồng tại các vùng trên cả nước như Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa…