Người nộp thuế sẽ có thêm quyền “đòi và lắc đầu”

Thủ tướng đã yêu cầu pháp luật về thuế phải quy định rõ việc bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.

Sau yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa đề xuất bổ sung thêm quy định để bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng chỉ ra tình trạng, chính sách thuế hiện tại luôn được giải thích theo hướng có lợi cho cơ quan quản lý trong khi doanh nghiệp, người dân kêu có khi cũng bị áp đặt là vi phạm. Thủ tướng đã yêu cầu pháp luật về thuế phải quy định rõ việc bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế. 

Thủ tướng đã yêu cầu pháp luật về thuế phải quy định rõ việc bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.

Với Bộ Tài chính, trong dự thảo mới nhất Luật Quản lý thuế sửa đổi, bộ này thừa nhận, quyền và trách nhiệm của người nộp thuế đã được quy định tại một số điều nhưng vẫn khiến người nộp thuế lúng túng trong quá trình thực hiện. 

Cơ quan này cũng cho rằng, kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới cho thấy, đối với những vụ việc mà quy định pháp luật còn chưa rõ ràng hoặc mâu thuẫn thì cơ quan thuế thường giải quyết theo hướng có lợi cho người nộp thuế. 

Qua đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về bảo vệ người nộp thuế vào Luật quản lý thuế. 

Nội dung được bổ sung là: Trong quá trình nộp thuế, người nộp thuế được quyền yêu cầu cơ quan thuế xem xét tính chính xác về số thuế phải nộp trước khi người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách.

Đáng chú ý, người nộp thuế có quyền từ chối quyết định thanh tra, kiểm tra thuế nếu có sự trùng lắp về nội dung, thời kỳ quyết định thanh tra, kiểm tra về thuế trước đó hoặc có nội dung ngoài phạm vi đã nêu trong quyết định.

Trong quá trình giải quyết hoàn thuế, người nộp thuế cũng được biết tiến độ giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn.

Tương tự, trong quá trình giải quyết khiếu nại, người nộp thuế được quyền biết tiến độ giải quyết của cơ quan quản lý thuế, nội dung khiếu nại không được công nhận và căn cứ pháp lý.

Theo Phương Linh (Dân Việt)
makup lĩnh vực hoạt động: 
makup giới thiệu chung: 
Chia sẻ: 
Cần thông tin dự án,chia sẻ cơ hội kinh doanh, cập nhật tin tức...
Liên lạc ngay với chúng tôi

liên hệ dưới

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO

70 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024 3377 5588

infor@hasco.com.vn

footer left

@ hascogroup.com.vn. All rights reserved .Thiết kế bởi VINNO

facebook footer